ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ

ಶಾಂಘೈ ನಗರ

+0086-021-51698501-088

529 Xinyu ರಸ್ತೆ ಸಾಂಗ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂಘೈ ಚೀನಾ

shanghai-06@gkxin.com